จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนนิดโซ่ล่าร์เซลล์พร้อมเสา (ถนนสายวัดพระธาตุลำปางหลวง) จำนวน 40 จุด บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง