จ้างโครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ทางข้ามลำเหมืองแม่ตาล ท่อลอดเหลี่ยม แบบ 2 ช่อง สูง 1.80 เมตร ยาว 3.45 เมตร ผนังชะลอน้ำ คสล. หน้าท่อลอดเหลี่ยม สูง 0.4 เมตร ยาว 3.45 เมตร บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง