จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้านปงป่าม่วง) ณ บ้านปงป่าม่วง หมู่ที่ 12 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง