จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าโรงเรียนบ้านป่าเหียง) หมู่ที่ 3 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง