จ้างโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง (ห้องนายกเทศมนตรี) รื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.61 ตร.ม. ซ่อมแซมหลังคาจุดที่รั่วซึม หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง