จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณวัดบ้านนางเหลียว ณ หมู่ที่ 4 ต.ลำปางหลวง อ.เกาุะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง