จ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำด้วยกล่อง GABION บริเวณภายในวัดบ้านจู้ดทุ่ง โดยวางกล่อง GABION สูง 3.00 เมตร ความยาวโดยรวม 19 เมตร ณ บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง