จ้างโครงการเทลานภายในวัดบ้านจู้ดทุ่งด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูลาดและบดทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.77 ตารางเมตร พร้อมยกขอบรางระบายน้ำ บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง