จ้างโครงการ ขุดเปิดทางน้ำลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองแม่เถาวัลย์) จำนวน 4 ช่วง บ้านจามเทวี-บ้านนางเหลียว หมู่ 11-4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง