ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นายสิงห์ทอง เพชรแสนงาม บ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง