ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นายนาค ชัยแก้ว บ้านม้าใต้ หมู่ 9 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง