ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP 78 แท้ จำนวน 1 หลอด หมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP 78 เทียบเท่า จำนวน 3 หลอด หมึกเครื่องพิมพ์ Laser Canon 325 แท้ จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง