ซื้อชุดเครื่องเสียงแบบลากจูงสำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง