ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 916 มิลลิเมตร ลึก 458 มิลลิเมตร สูง 1830 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง