ซื้อทรายเคลือบสารที่มีฟอส ๑%SG แบบแพ็คซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๑๕ ถัง และ น้ำยาพ่นหมอกควันเดลทาเมททริน ๑%W/V จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง