ซื้อทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1% SG แบบแพ็คซอง 50 กรัม บรรจุ 500 ซอง/ถัง น้ำหนัก 25 ก.ก. จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง