ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 หลัง ณ หมู่ที 3 บ้านป่าเหียง และ หมู่ที่ 6 บ้านม้าเหนือ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง