ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้มที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นางสมพร หล้าอินเชื้อ หมู่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง