ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้มที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นายน้อย คำอ้าย หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง