ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยผู้สูงอายุ บ้านนายนวล สุภายะ บ้านเลขที่ 279 หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง