ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ หมึก EPSON T664300 หมึก EPSON T664400)หมึก EPSON T664200 หมึก EPSON T664100 หมึก CANON PG-750BK หมึก CANON CL-751BK หมึก CANON CL-751Y หมึก CANON CL-751C หมึก CANON CL-751M หมึก CANON CLI-790BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง