ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง