ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ๒ ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำบายศรีใบตองและโคมยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง