ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง