ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง