ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง