ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง