ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง