ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งแต่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง