ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง