ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง