ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและสัญญานเตือน สถานีอนามัยลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง