ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ ระบบ VHF/FM ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ระบบ VHF/FM ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง