ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง