ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้วแกะสลักลายพร้อมลงทอง มีฐานรองโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง