ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ขนาด 10×17 ซม. เล่มละ 50 ชุด ชุดละ 2 ใบ ปอนด์ขาว ฉลุข้างซ้าย ปรู๊ฟขาว ติดเล่ม พิมพ์เล่มที่…… พิมพ์เลขที่ 01-50 ทุกเล่ม หมึกดำ, รันนิ่งแดง ปกกระดาษน้ำตาลพิมพ์ข้อความ ปกตีเล่มที่…….. จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง