ต้อนรับคณะทำงานจาก สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดลำปาง และชมรม สตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์ ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะทำงานจาก สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดลำปาง และชมรม สตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง เข้าตรวจติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 19 พร้อมให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลลำปางหลวง