ต้อนรับคณะผู้ตรวจนิเทศงานสถานีอนามัยถ่ายโอน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง ต้อนรับนาย กิตติรัตน์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้แทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และคณะผู้ตรวจนิเทศงานถ่ายโอนด้านสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการของ รพ.สต.ลำปางหลวง