ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

เทศบาลตำบลลำปางหลวง

ที่อยู่ : เลขที่ 385  หมู่ 11  บ้านจามเทวี อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
อีเมล์ : tb_lampsngluang@hotmail.com

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 054-209390
  • แฟกซ์ 054-209390 ต่อ 12
  • นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง 054-209390 ต่อ 13
  • ปลัดเทศบาล 054-209390 ต่อ 14

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-209291 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของเทศบาลตำบลลำปางหลวง