ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเผาศพ (บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)