ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ร่วมชมและมอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานฤดูหนาวและงานของดีเมืองเกาะคา