ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลตำบลลำปางหลวง

 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง และสมาชิกสภาเทศบาล อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้
?ผลการนับคะแนน นายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ)
1.นายอรรณพ ตื่อคำ คะแนน 3,169
2.นายอุทัย ตินโย คะแนน 1,601
3.นายอดุลย์ กันธิดา คะแนน 880
4.นายพละวัฒน์ วรรณโวหาร คะแนน 54