ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 63 – ธ.ค. 63)

ประกาศเทศบาลตำบลลำปางหลวง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563)

 

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง