ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลลำปางหลวงร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงานในสังกัด คือ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง , กกท.,รร.กีฬาจังหวัดลำปาง , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ,ตำรวจท่องเที่ยว และ ตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง ในงานมีกิจกรรม เล่นเกมส์ ลุ้นของรางวัลของแต่ละหน่วยงาน และมีการจับฉลากเพื่อลุ้นของรางวัลใหญ่ ได้รับความสนใจจากเด็กในเขตพื้นที่ตำบลลำปางหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก