ประมวลภาพประมวลแห่ครัวตาน ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดงาน ขบวนแห่ครัวตาน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเกาะคา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำปางหลวง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ร่วมพิธีเปิดงาน