ประเพณีแห่ครัวตาน 2562

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี 2562 โดยมี พณฯ ดร.พินิจ จันทร์สุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานชมขบวนแห่ครัวตาน 13 หมู่บ้านตำบลลำปางหลวง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม