ปรับพื้นที่จำหน่าวยสินค้าบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมกับกลุ่มงานปกครองอำเภอเกาะคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำปางหลวง และตัวแทนจากวัดพระธาตุลำปางหลวง ลงพื้นที่ปรับพื้นที่การจำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อความสวยงาม ระเบียบเรียบร้อย สู่การเป็นตลาดน่าซื้อ #ลำปางหลวงอยู่เย็นเป็นสุข