พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนชะลอวัยใจมีสุข

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.อดุล กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต รุ่นที่ 1/2562 ของโรงเรียนชะลอวัยใจมีสุขตำบลลำปางหลวง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงป่าม่วง