พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันนี้ 4 – 11 ธันวาคม 2562 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ รร.ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง  ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงป่าม่วง  ศาลาเอนกประสงค์บ้านม้ากลาง และ วัดบ้านนางเหลียว ต. ลำปางหลวง อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยมีนายบุญมาบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา  ประชาชนและจิตอาสา รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้จำนวนกว่า 500 คน