พิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวแลง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลลำปางหลวงร่วมกับวัดพระธาตุลำปางหลวง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดงาน ไหว้สาพระธาตุเจ้าลำปางหลวง “ประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี ๒๕๖๓”โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง คณะผู้บริหารทศบาลตำบลลำปางหลวง ตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ประชาชนชาวตำบลเกาะคา ร่วมเปิดงาน
งานไหว้สาพระธาตุเจ้าลำปางหลวง “ประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี ๒๕๖๓” ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงมากมาย อาทิ สรงน้ำพระธาตุลำปาง ปิดทองพระเจ้าแก้วมรกต กาดหมั้วคัวแลง ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ครัวตาน จากชุมชนตำบลลำปางหลวง ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน และการแสดงกลองปู่จา